• توضیحات

  نرم افزار مدیریت معدن

  مدیریت معدن ، نرم افزاری است برای ثبت، جستجو و دریافت آمار روزانه، ماهیانه و یا سالانه مرتبط با امور معنداری می باشد.

  در این نرم افزار امکاناتی از قبیل تعریف امور پایه مانند بانک ها نوع مشتری، محصولات معدن، نوع اشخاص و ماشین آلات معدن قرارداده شده است . 

  امکان تعریف مشتریان و ذینفعان، مدیریت فیش های صادر شده، ثبت غذاهای خریداری شده به همراه تاریخ و قیمت برای کنترل هزینه ها در قسمت حسابداری برنامه

  ثبت سفارشات و دسترسی به سفارش های ثبت شده بر اساس وضعیت سفارش، انجام شده، درحال انجام و امکان تغییر آن

  صندوق برای درج تراکنش های نقدی که در این کار صورت می گیرد برای قسمت حسابداری برنامه

  درج تراکنش های بانکی برای قسمت حسابداری برنامه

  نمایش آمار تعداد و مقصد بار روزانه

  نمایش آمار صورت حساب بارها

  نمایش آمار دوره ای بارهای ریخته شده

  و بیلان کاری مشخص کننده وضعیت سود و زیان دوره ای

   

  :محیط توسعه و زبان برنامه نویسی

  C#

  تصاویر

مشخصات

 • تاریخ تولید

  1392
 • محیط توسعه و زبان برنامه نویسی

  C#