• توضیحات

  نرم افزار تحت وب مدیریت داروخانه ها و داروسازان

  این نرم افزار به سفارش شکرت رافا گستر برای مدیریت مدیریت داروخانه ها ، قراردادها و داروسازان.، پرسنل داروخانه ها و ... ساخته شده است

  از امکانات این نرم افزار می توان به ثبت داروخانه ها، ، ابطال و تاسیس، ثبت دوره ها، ثبت کارآموز، ثبت دوره ها ،پرسنل داروخانه ها،تعریف پایه و  جستجو در همه این موارد اشاره کرد

  :محیط توسعه و زبان برنامه نویسی

  Asp.Net

  تصاویر

مشخصات

 • تاریخ تولید

  1393
 • محیط توسعه و زبان برنامه نویسی

  Asp.Net