Image ALt

ممکن است مخاطبان شما ایمیل‌هایی از شما دریافت کنند که حاوی لینک‌های تصادفی یا پیام‌هایی با مضامین درخواست کمک فوری باشد که از طرف شما نیستند. اگر این پیام ‌ها از طرف شما ارسال نشده باشند؛ احتمالاً ایمیل شما هک شده است. در این مقاله به اقدامات لازم بعد از هک شدن ایمیل می پردازیم....

بیشتر بخوانید ›